Általános Szerződési Feltételek

A honlapon leadott megrendelések teljesítése:

Teljesítés ideje az a nap, amikor WELT PROMOTION KFT. Adószáma: 22941039-2-08 (továbbiakban Szállító) a teljesítés helyén Megrendelőnek az árut átadja. Megrendelő az árut a visszaigazolásban szereplő vagy azt követő munkanapon, de legkésőbb egy héten belül köteles átvenni, ellenkező esetben a Szállító jogosult a teljes vételár és a felmerülő 0,5% / nap raktározási költségek kiszámlázására.

Szállító az árut szállítólevéllel, vagy tételes számlával adja át.

Szállító honlapján szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők ajánlatnak. Az esetleges hibákért, színeltérésekért vagy hibás megjelölésekért a Szállító nem vállal felelősséget.

A honlapon szereplő árak bruttó árak, melyek az emblémázás költségét nem tartalmazzák.

Szállító fenntartja magának a jogot a termékek, árak csomagolási egységek megváltoztatására, előzetes értesítés nélkül.

A honlapon szereplő képek tájékoztató jellegűek, minden esetben.

A Felek rögzíteni kívánják, hogy a honlapon szereplő színárnyalatok és a szállított termékek, illetve az egyes szállítások között színárnyalat különbség adódhat, mely külön egyedi kikötés hiányában nem szolgálhat reklamáció alapjául.

A Megrendelő az árut kartonszám szerint köteles megszámlálni. A munkavédelmi eszközök / munkaruházat iparág sajátosságainak megfelelően egyéb egyedi megállapodás hiányában a megrendelésben/visszaigazolásban szereplő mennyiségtől +/- 5% eltérés a teljesítésben megengedett, azonban a számlán a pontos ténylegesen teljesített mennyiség szerepel.

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a minőségi átvételt a Ptk. szabályainak megfelelően köteles legkésőbb az átvételt követő 8 napon belül megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Minőségi hiba észlelésekor köteles a Szállítót arról haladéktalanul írásban tájékoztatni. Felek a minőségi hibát közös jegyzőkönyvben rögzítik. A Megrendelő minőségi hiba érvényesítésére csak addig jogosult, amíg a terméket nem emblémázta. Emblémázás után minőségi kifogást nem terjeszthet elő. Emblémázott termékeket Szállítónak nem áll módjában visszavenni Megrendelőtől.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító által megküldött rendelés visszaigazolás után a rendelés lemondására textil, illetve USB termékek esetén nincs lehetőség.

Egyéb védőeszközök, munkaruházat rendelés visszaigazolás utáni lemondása 15%-os kezelési költség felszámítása mellett lehetséges.

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő Szállító számláját vagy az áru átvételével egyidejűleg készpénzben egyenlíti ki vagy a Szállító bankszámlaszámára történő előzetes utalással. Jelen fizetési konstrukciótól csak külön megállapodással lehet eltérni.

Amennyiben felek külön megállapodás formájában halasztott átutalási fizetési módban állapodtak meg, késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel automatikusan Szállító Megrendelő felé. A számított kamatot Szállító havonta automatikusan számlázza Megrendelő felé.

Amennyiben megrendelőnek számlatartozása van Szállító felé, további árukiadás nem lehetséges a tartozás rendezéséig.

Megrendelő 14 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szállító jogosult igényét jogi úton érvényesíteni. Megrendelő használati feltételek kötelezettsége megszegése esetére indítandó bármilyen jogi eljárás költsége a Megrendelőt terheli. A jogi eljárás megindítása érdekében Szállító jogosult a használati feltételekkel kapcsolatos dokumentumokat, adatokat a jogi képviselője részére átadni. Szállító továbbá jogosult Megrendelővel szemben fennálló követelését harmadik személy részére engedményezni, melyről a Megrendelőt/Vállalkozót írásban értesíti.

Felek megállapodnak, hogy a Szállító által szállított áru mindaddig Szállító tulajdonában marad, amíg ellenértékét Megrendelő meg nem fizeti. Ennek alapján Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjogból fakadó jogok mindaddig nem illetik meg, míg az áru ellenértékét meg nem fizette.

Jelen használati feltételeknél nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírása irányadók.